• ಚೈನೀಸ್
  • ಥರ್ಮೋಪೈಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್